miércoles, 2 de abril de 2014

JORNADES DEL SECTOR DEL LLIBRE: ENRIQUIM EL LLIBRE, el 3 d’abril


JORNADES DEL SECTOR DEL LLIBRE
ENRIQUIM EL LLIBRE

3 d’abril de 2014
Sala d’actes del Monestir de Sant Miquel dels Reis
Avda. de la Constitució, 284. 46019 València

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Direcció General de Cultura, convoca les primeres Jornades del Sector del Llibre amb la col·laboració de FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) i de l' Estructura de Recerca Interdisciplinar ERI de Lectura de la Universitat de València.

Aquestes jornades busquen la formació i la reflexió col·lectiva per a donar resposta als importants canvis de futur que acara el llibre. Per això, s’han configurat les sessions de manera transversal perquè atenguen els punts de vista d’escriptors, editors, llibrers i bibliotecaris.

Programa

09:45 h. Benvinguda

10:00 – 11:00 h.

LA REALITAT AUGMENTADA APLICADA AL LLIBRE EN PAPER
Esteban Anguita, de LabHuman de la Universitat Politècnica de València. L'institut LabHuman analitza l'activitat humana en les seues diverses facetes i desenvolupa innovadores i radicals formes de comunicació persona-ordinador per a aconseguir que la tecnologia s'integre de forma natural i invisible en la nostra activitat diària. Està especialment interessat en àrees tals com la salut, l'educació, el treball col·laboratiu o la presa de decisions.

11:00 – 12:30 h

LLIBRERIES: UN DESTÍ COMPARTIT
Manuel Gil, Antinomias libro. ODILO TID. Llicenciat en Psicologia i Màster en Direcció Comercial i Màrqueting. Després d'anys d'experiència professional en importants empreses del sector del llibre en l'actualitat compagina la seua labor com a professor de diversos màsters a Espanya i Amèrica amb tasques de consultoria en el sector del llibre i la direcció de continguts d’ODiLO TID.

12:30 – 13:30 h

CONLICENCIA.COM
Susana Checa, Responsable de Llicències de Cedro. Centro Español de Derechos Reprográficos. Plataforma de CEDRO, conlicencia.com, la primera plataforma europea que permet als usuaris (empreses, institucions, organismes) aconseguir les autoritzacions que necessiten per fer determinats usos del text de les obres.

13:30 h Descans per a dinar

16:30 – 17:45 h

TAULA REDONA: Accions d’edició, de venda i de prescripció en lectura Infantil i Juvenil
Representants dels editors, llibrers i bibliotecaris. Modera: Gemma Lluch, membre de l’Estructura de Recerca Interdisciplinar ERI Lectura de la Universitat de València.

17:45 – 18:30 h

EL PRÉSTEC DIGITAL BIBLIOTECARI. UN MODEL DE NEGOCI SECTORIAL
Manuel Gil, Antinomias libro. ODILO TID. Noves formes d’entendre la biblioteca. Gestió de préstec de llibres electrònics per a biblioteques.


---JORNADAS DEL SECTOR DEL LIBRO
ENRIQUEZCAMOS EL LIBRO

3 de abril de 2014
Salón de actos del Monasterio de San Miguel de los Reyes
Avda. de la Constitución, 284. 46019 Valencia.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Dirección General de Cultura, convoca las primeras Jornadas del Sector del Libro con la colaboración de FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) y de la Estructura de Recerca Interdisciplinar ERI de Lectura de la Universidad de Valencia.

Estas jornadas buscan la formación y la reflexión colectiva para dar respuesta a los importantes cambios de futuro a los que se encamina el libro. Por ello, se han configurado las sesiones de manera transversal para que recojan los puntos de vista de escritores, editores, libreros y bibliotecarios.

Programa

09:45 h. Bienvenida

10:00 – 11:00 h.

LA REALIDAD AUMENTADA APLICADA AL LIBRO EN PAPEL
Esteban Anguita, de LabHuman de la Universidad Politécnica de Valencia. El instituto LabHuman analiza la actividad humana en sus varias facetas y desarrolla innovadoras y radicales formas de comunicación persona-ordenador para conseguir que la tecnología se integre de forma natural e invisible en nuestra actividad diaria. Está especialmente interesado en áreas tales como la salud, la educación, el trabajo en colaboración o la toma de decisiones.

11:00 – 12:30 h

LIBRERÍAS: UN DESTINO COMPARTIDO
Manuel Gil, Antinomias libro. ODILO TID. Licenciado en Psicología y Máster en Dirección Comercial y Márketing Después de años de experiencia profesional en importantes empresas del sector del libro, en la actualidad compagina su labor como profesor de varios másteres en España y América con tareas de consultoría en el sector del libro y la dirección de contenidos de ODiLO TID.

12:30 – 13:30 h

CONLICENCIA.COM
Susana Checa, responsable de licencias de Cedro. Centro Español de Derechos Reprográficos. La plataforma Cedro, conlicencia.com, es la primera plataforma europea que permite a los usuarios (empresas, instituciones, organismos) conseguir las autorizaciones que necesitan para hacer determinados usos del texto de las obras.

13:30 h Descanso para comer

16:30 – 17:45 h

MESA REDONDA: Acciones de edición, de venta y de prescripción en lectura infantil y juvenil
Representantes de los editores, libreros y bibliotecarios. Modera: Gemma Lluch, miembro de la Estructura de Recerca Interdisciplinar ERI Lectura de la Universidad de Valencia.

17:45 – 18:30 h

EL PRÉSTAMO DIGITAL BIBLIOTECARIO. UN MODELO DE NEGOCIO SECTORIAL
Manuel Gil, Antinomias libro. ODILO TID. Nuevas formas de entender la biblioteca. Gestión de préstamo de libros electrónicos para bibliotecas.

No hay comentarios: